SPIS TREŚCI:

Część ogólna

 


ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Podstawa opracowania

1.1. Instrukcja w sprawie nowelizacji KNR, wydana przez byłe Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

1.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dnia 15 lipca 1996 r., w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Monitor Polski nr 48 z 1996 r., poz. 461).

1.3. Katalogi norm pracy.

1.4. Katalog Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych, wydany przez byłe Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

1.5. Katalogi, instrukcje, dokumentacja robocza.

1.6. Dane techniczne i materiały instruktażowe producenta materiałów (CETCO).

2. Zakres stosowania katalogu

2.1. Katalog Nakładów Rzeczowych nr 0-32 (KNR nr 0-32) zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie zabezpieczeń budowli materiałami z bentonitu Volclay przed działaniem wody.

2.2. Nakłady rzeczowe opublikowane w niniejszym katalogu mogą stanowić podstawę do planowania, bilansowania, kontroli i rozliczeń między wykonawcą a inwestorem.

2.3. Do nakładów robocizny podanych w tablicach niniejszego katalogu nie stosuje się współczynnika 0,955.

2.4. Do opracowanych norm nie można wprowadzać żadnych zmian bez zgody autorów.

2.5. W tablicach KNR nr 0-32 uwzględniono całość nakładów materiałowych niezbędnych do wykonania robót. W związku z powyższym nie należy doliczać wartości materiałów pomocniczych.

strona katalogu: 3, 4 następna z 28