Od 25 lat dostarczamy nowoczesne produkty i rozwiązania dla geoinżynierii. Specjalizujemy się w uszczelnieniach budowli inżynieryjnych, ochronie przed migracją zanieczyszczeń oraz rekultywacji zanieczyszczonego środowiska. Szerokie spektrum materiałów izolacyjnych uzupełnia kompletna oferta geosyntetyków.

 

Ofertę geoinżynieryjną kierujemy do inwestorów i specjalistów z dziedziny inżynierii środowiska, inżynierii lądowej, hydrotechniki i geotechniki.

 

Nasi inżynierowie są przygotowani do rozwiązywania Państwa problemów. Mając do dyspozycji profesjonalne laboratoria, bazy danych i doświadczenie światowego lidera wnosimy wartość dodaną do każdego projektu, w którym uczestniczymy. Zapraszamy do wspólnej pracy nad Państwa projektem.
  

Bentonity, maty bentonitowe, geowłókniny, geotkaniny, geomembrany, geokompozyty, geosiatki