BENTOGROUT

BENTOGROUT preparatem bentonitowym do uszczelniania przeciekających budowli podziemnych bez konieczności ich odkopywania. Powstały po zmieszaniu BentoGroutu z wodą zaczyn, jest wtłaczany w grunt sąsiadujący z elementami konstrukcji, gdzie po zestaleniu się tworzy wodoszczelną i wodoodporną warstwę izolacyjną. Żelowa warstwa powłoki utworzona z BENTOGROUTu pokrywa zewnętrzną powierzchnię konstrukcji, zasklepiając także powstałe w niej rysy oraz pory w przylegającej glebie. Jest typem izolacji aktywnej, która zachowuje sprawność nawet przy niewielkich uszkodzeniach konstrukcji powstałych w czasie jej ruchów.  

Obszary zastosowań

 • Przeciekające budowle podziemne i podziemne części budynków.
 • Przeciwfiltracyjne ekrany gruntowe.
 • Uszczelnianie gruntów.
 • Odtwarzanie hydroizolacji.

Korzyści

 • Może być aplikowany zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz obiektu bez konieczności jego odkopywania.
 • BENTOGROUT mieszany jest tylko z wodą. Bezpośrednio po wymieszaniu produkt nadaje się do wykonywania iniekcji.
 • Do wykonania robót potrzebna jest niewielka przestrzeń robocza.
 • BENTOGROUT jest typem izolacji elastycznej, aktywnej, ma zdolność do samouszczelniania.
 • BENTOGROUT zawiera głównie minerały naturalne, jest tym samym przyjazny dla środowiska i równie trwały jak zabezpieczany nim obiekt budowlany.
 • BENTOGROUT nie kurczy się ani nie wysycha, w normalnych warunkach gruntowych.
 • Procesy zamrażania i odmrażania nie powodują niszczenia tej izolacji.

Opakowanie

BENTOGROUT jest pakowany w wielowarstwowe, nieprzemakalne worki ok. 25 kg (48 worków na palecie). 

  Dokumenty