COREFLASH NR

 COREFLASH NR to niezbrojona, jednolicie biała, termoplastyczna membrana o nominalnej grubości 1,5 mm i znakomitej odporności na promieniowanie UV, rozdarcia, przebicia i ogień. Membrana COREFLASH NR jest także odporna na większość grzybów, alg i mikroorganizmów.

Obszary zastosowań

 Membranę COREFLASH NR stosuje się do obróbek powyżej lub pod poziomem terenu w przypadkach, gdzie membrana musi być elastyczna i jednolita. Typowe zastosowania to cokoły, wewnętrzne i zewnętrzne narożniki, obróbki wokół fundamentu i łaty. Membranę COREFLASH NR można montować w warunkach narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV lub czynników meteorologicznych. Membranę COREFLASH NR można stosować nie tylko do standardowych obróbek, ale także w wyjątkowych sytuacjach ,gdzie zachodzi potrzeba zastosowania elastycznej i jednolitej membrany, np. w przypadku zniwelowania małych odchyłek powstałych podczas instalacji. Membranę COREFLASH NR należy instalować na klej COREFLEX SB-100, dowolną stroną skierowaną w stronę hydroizolowanego betonu.
Membranę zgrzewa się w terenie poprzez zespolenie termoplastycznej warstwy membrany przy użyciu konwencjonalnego sprzętu do zgrzewania.

    Dokumenty