Budowa ulicy Nowolazurowej w Warszawie

Trasa budowanej ulicy Nowolazurowej, łączącej Al. Jerozolimskie z trasą S8, wymusiła na generalnym wykonawcy wybudowanie tunelu obok nasypu kolejowego i późniejsze nasunięcie konstrukcji w docelową pozycję. W efekcie konstrukcja ważąca 10 500 ton, o obrysie 2 000 m2, została przesunięta o 63 m.
W ramach projektu została wykonana izolacja na powierzchni 3 000 m2 (pod fundamentem i na ścianach tunelu) w niespełna 3 dni. 
Firma CETCO zapewniła projekt techniczny, dostawę materiałów, ich instalację oraz profesjonalny nadzór nad robotami.

Zastosowano: VOLTEX

Bariera bentonitowo-gruntowa ZZO "EKO DOLINA" w Łężycach

W ramach rozbudowy składowiska innego niż niebezpieczne i obojętne należącego do Zakładu Eko Dolina Sp. z.o.o. zaplanowano budowę nowej kwatery o pojemności 1 mln m3. Ze względu  na brak możliwości wykorzystania bariery z lokalnych gruntów została wykonana bariera w postaci mieszanki bentonitowo-gruntowej. 

CETCO zapewniło projekt, technologię, dostawy materiałów, programy zapewnienia jakości oraz nadzór laboratoryjny nad realizacją robót. 

Zastosowano: Bentonit CETCO, Geomembrana JUNIFOL

Uszczelnienie kanału derywacyjnego Elektrowni Wodnej w Dychowie

Prace prowadzone były na dwóch odcinkach kanału, o łącznej długości 9,5 km. Zastosowanie prefabrykowanych materiałów, wyprodukowanych specjalnie na potrzeby projektu, umożliwiło sprawne wykonanie remontu kanału bez zaburzenia pracy elektrowni. 

CETCO zapewniło technologię, konsultacje, nadzory oraz dostawę materiałów.

Zastosowano: Geotkanina TERRALYS, Geowłóknina GEOCETEX