INSTA VIS

Uniwersalny ciekły (lub proszkowy) polimer przeznaczony do poprawiania lepkości, jak również powstrzymywania hydratacji wrażliwych na wodę glin i łupków. Ten wielocząsteczkowy, szybko dyspergujący polimer jest idealnym środkiem w sytuacji, gdy występuje oblepianie narzędzi przy przewiercaniu pęczniejących glin i łupków. INSTA VIS Plus obniża wartość momentu obrotowego i zapewnia szybki wzrost lepkości w słodkiej wodzie. 

Opakowanie

20 kg beczki lub 25 kg worki.