BENTOSEAL

BENTOSEAL jest materiałem wchodzącym w skład systemu aktywnych hydroizolacji CETCO. Powstaje w wyniku połączenia bentonitu sodowego z kauczukiem butylowym. Dzięki temu materiał zyskuje konsystencję gęstego, pęczniejącego smaru, który jest bardzo łatwy w aplikacji.

Obszary zastosowań

  • Obróbka elementów przechodzących przez izolowaną konstrukcję tj. rury, bednarki, przewody itp.
  • Wykonanie fasety wyoblającej w narożach wewnętrznych.
  • Uszczelnienie wokół kotew gruntowych stałej zabudowy wykopu powiązanej z gruntem nośnym.
  • Naprawa uszkodzeń hydroizolacji.

Korzyści

  • Aktywne, pęczniejące uszczelnienie elementów przenikających konstrukcję.
  • Łatwa aplikacja w szerokim zakresie temperatur.
  • Możliwość aplikacji podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  • Doskonała przyczepność do izolowanego podłoża.

Opakowanie

BENTOSEAL dostarczany jest w puszkach 18 kg (14 litrów) w formie gotowej do użycia szpachli. 

    Dokumenty