DRILL TERGE

Najważniejszy detergent i środek powierzchniowo czynny stosowany przy wierceniu. DRILL TERGE jest ciekłym roztworem niejonowych środków powierzchniowo czynnych sporządzonym w celu zwiększenia własności detergencyjnych i zwilżających płuczek wiertniczych. Dający się łatwo wymieszać DRILL TERGE jest przeznaczony do płuczek na bazie wody słodkiej jak i słonej. Jego zadaniem jest redukowanie momentu obrotowego i oporów związanych z wierceniem w pęczniejących glinach i iłach. Przyczynia się do sedymentacji glin i utrzymania w czystości narzędzi wiertniczych. Zawiera inhibitory korozji zwiększając żywotność nażędzi wiertniczych. 

Opakowanie

Beczki 25kg.