VOLSEAL

VOLSEAL 200 to jednoskładnikowy produkt do aplikacji powierzchniowej, który dogłębnie wnika w pory betonu i zabezpiecza przed wodą. Składa się z szarego cementu portlandzkiego, poddanego specjalnej obróbce piasku
kwarcowego oraz mieszanki aktywnych substancji chemicznych. Produkt VOLSEAL 200 jest dostarczany w opakowaniach ważących 25 kg. Przed użyciem należy go jedynie wymieszać z czystą wodą.


Po nałożeniu produktu VOLSEAL 200 na powierzchnię betonową, aktywne substancje chemiczne wiążą się z niezwiązanym wapnem i wilgocią w mikroszczelinach (kapilarach betonu), gdzie dochodzi do procesu krystalizacji, tworząc wodoszczelną powłokę. Kryształy blokują pory kapilarne i drobne pęknięcia skurczowe w betonie, aby zapobiegać dalszej migracji wody, nawet w przypadku występowania ciśnienia hydrostatycznego. Poza uszczelnianiem konstrukcji, VOLSEAL 200 chroni także beton przed wodą morską, ściekami, agresywnymi wodami gruntowymi i niektórymi substancjami chemicznymi. VOLSEAL 200 nie jest materiałem ozdobnym.

Obszary zastosowań

Produkt zapewnia ciągłość hydroizolacji na górnych powierzchniach konstrukcyjnych elementów fundamentowych, np. stopach fundamentowych, oczepach pali, ławach fundamentowych itd., gdzie nie można zainstalować aktywnych membran hydroizolacyjnych CETCO.

    Dokumenty