Stawiamy na innowacyjne technologie i najwyższą jakość produktów. Zespół badawczo - rozwojowy CETCO w Szczytnie, we współpracy z siostrzanymi zespołami w USA i w Wielkiej Brytanii, nieustannie pracuje nad doskonaleniem naszych technologii.

Jesteśmy szczególnie dumni z naszego laboratorium mechaniki gruntów i badań geosyntetyków, w którym na co dzień wykonujemy następujące badania:

  • Badania wodoprzepuszczalności w aparatach trójosiowych lub w dużych konsolidometrach
  • Wielkoskalowe badania bezpośredniego ścinania
  • Badania wytrzymałości geosyntetyków na rozciąganie, przebicie CBR, oddzieranie
  • Wielkoskalowe badania odporności geosyntetyków na przebicie materiałem zasypowym
  • Określenie zawartości montmorylonitu, swobodnego pęcznienia, oddawanie fazy ciekłej
  • Badania cech fizycznych oraz stanu gruntów
  • Badania zagęszczalności materiałów gruntowych

Dysponujemy również kompletnym polowym laboratorium kontroli jakości, które na życzenie klientów mobilizujemy na placu budowy. Prowadząc bieżącą kontrolę robót na budowie gwarantujemy wysoką jakość i pełną dokumentację robót ulegających zakryciu.

Dzięki możliwościom oferowanym przez nasze laboratoria efektywnie dostosowujemy proponowane rozwiązania do każdego zadania oraz do oczekiwań partnerów. Polityka ciągłego rozwoju technologicznego pozwala nieustannie wyprzedzać wymagania naszych klientów.

Produkty CETCO Poland są wytwarzane pod nadzorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania normy ISO 9001, certyfikowanego przez niezależną jednostkę Quality & Reliability Polska. Wdrożyliśmy również System Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej, umożliwiający nam oznaczanie produktów znakiem CE.

Od 2009 roku posiadamy certyfikaty zgodności z normą zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 oraz normą zarządzania bhp OHSAS 18001:2007.

Wysoką jakość naszych wyrobów zapewniamy poprzez bieżącą kontrolę produktów na każdym etapie produkcji - od surowców do końcowego produktu. Regularnie pobierane próbki badamy na co dzień w naszych laboratoriach pod kątem zgodności z wysokimi standardami jakościowymi, które sobie narzucamy.

Żaden produkt nie opuszcza zakładów produkcyjnych CETCO o ile nie przejdzie rygorystycznych badań kontroli jakości z wynikiem pozytywnym.