GEOTHERMAL GROUT

Zaczyn stosowany w celu odizolowania horyzontów wodonośnych przy wierceniu otworów pod sondy źródła dolnego pomp ciepła. Zdolnościom izolacyjnym materiału towarzyszy stosunkowo wysoki współczynnik przewodności termicznej, co sprzyja wymianie ciepła pomiędzy sondą a otaczającymi ją skałami. Dzięki czemu zapobiega awarii w przypadku rozszczelnienia się instalacji i wycieku glikolu do środowiska. 

Koncentrat

Koncentrat wymagany jest do niezbędnego efektu zmieszania GEOTHERMAL GROUT z odpowiednią mieszaniną mączki kwarcowej.

Opakowanie

25 kg worki papierowe z folią.