COREFLASH UV

COREFLASH UV to zbrojona termoplastyczna membrana o nominalnej grubości 1,5 mm i znakomitej odporności na promieniowanie UV, rozdarcia, przebicia i ogień. Membrana jest dwukolorowa – górna warstwa termoplastyczna jest biała, a dolna warstwa – czarna. Membrana COREFLASH UV jest także odporna na większość grzybów, alg i mikroorganizmów.

Obszary zastosowań

Membranę COREFLASH UV stosuje się do obróbek detali znajdujących się powyżej lub poniżej poziomu terenu, takich jak cokoły, ściany, obróbki wokół fundamentów lub do wykonywania łat. Membranę COREFLASH UV można montować w warunkach narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV lub czynników meteorologicznych. Membranę COREFLASH UV należy instalować na klej COREFLEX SB-100, czarną stroną skierowaną w stronę hydroizolowanego betonu. M embranę z grzewa się w terenie poprzez zespolenie termoplastycznej warstwy membrany przy użyciu konwencjonalnego sprzętu do zgrzewania.

    Dokumenty