Geosyntetyczna bariera iłowa RESISTEX

RESISTEX to geosyntetyczna bariera iłowa nowej generacji, zaprojektowana w celu zapewnienia większej skuteczności w środowisku umiarkowanie agresywnych.

Mata RESISTEX zawiera bentonit sodowy wzbogacony starannie dobranymi polimerami. W porównaniu do klasycznej geosyntetycznej bariery iłowej RESISTEX odznacza się wysoką skutecznością i trwałością w warunkach oddziaływania umiarkowanie agresywnych odcieków, o podwyższonym stężeniu jonów jednowartościowych.

CE1488-CPD-0298/Z

Obszary zastosowań

 • Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
 • Składowiska odpadów powęglowych (UPS).
 • Tereny zanieczyszczone.
 • Zbiorniki wodne, kanały oraz budowle hydrotechniczne.
 • Torowiska drogowe i kolejowe w obszarach chronionych.
 • Izolacje zbiorników i obiektów magazynowych substancji niebezpiecznych.

Korzyści

 • Odporność na podwyższone stężenia jonów jednowartościowych w odcieku.
 • Skuteczność w długim okresie użytkowania.
 • Zdolność RESISTEX do samouszczelnienia eliminuje drobne nieszczelności powstałe na etapie instalacji lub eksploatacji.
 • Czytelne oznakowanie zakładów pozwala na prostą i szybką instalację bez potrzeby zatrudniania specjalistycznego zespołu instalacyjnego oraz sprzętu.
 • W porównaniu do tradycyjnych barier iłowych RESISTEX umożliwia wykonywanie robót w znacznie szerszym zakresie temperatur i w różnych warunkach atmosferycznych.

Opakowanie

Geosyntetyczna bariera iłowa RESISTEX jest dostarczana w postaci rolkek o wymiarach 5 m x 40 mb. Rolki są zabezpieczone folią ochronną i oznakowane etykietą producenta.   

  Dokumenty