Mata REACTIVE CORE MAT

REACTIVE CORE MAT jest przepuszczalną matą służacą do filtrowania zanieczyszczeń organicznych z zanieczyszczonej wody.

Mata składa się z aktywnego rdzenia (sorbentu) umieszczonymi pomiędzy dwoma geotekstyliami. W rdzeniu maty znajduje się aktywny sorbent ORGANOCLAY. W zależności od indywidualnych potrzeb ORGANOCLAY stosuje się również w wersji zmieszanej z węglem aktywnym lub apatytem.

REACTIVE CORE MAT stosowany jest do wykonywania podwodnych filtrów wód gruntowych (przesłony filtracyjne) lub do przykrywania zanieczyszczonych osadów na dnie zbiorników wodnych. 

REACTIVE CORE MAT stosuje się do unieszkodliwiania:

 • olei kreozotowych i smół powęglowych
 • ciężkich związków organicznych, w tym WWA i PCB
 • metali ciężkich, w tym szczególnie rtęci i arsenu

Obszary zastosowań

 • Tereny zanieczyszczone związkami organicznymi.
 • Zabezpieczanie in-situ zanieczyszczonych osadów w zbiornikach wodnych.
 • Unieszkodliwianie osadów z robót czerpalnych.
 • Oczyszczanie wód gruntowych.

Korzyści

 • Pozwala na skuteczne ograniczenie migracji zanieczyszczeń in-situ.
 • Stanowi barierę selektywną przepuszczalną dla wody, zatrzymującą zanieczyszczenia. Nie zmienia warunków hydrogeologicznych.
 • Zapewnia trwałą okrywę oraz zabezpieczenie przed czynnikami mechanicznymi.
 • W zastosowaniach podwodnych umożliwia zmniejszenie grubości okrywy rekultywacyjnej.
 • Kontrolowana, jednorodna jakość bariery.
 • Łatwa i szybka instalacja.

Opakowanie

Mata REACTIVE CORE MAT  jest dostarczana w postaci rolek o wymiarach 5 m x 40 mb. Rolki są zabezpieczone folią ochronną i oznakowane etykietą producenta.