Modernizacja istniejących obiektów inżynieryjnych lub budowa nowych obiektów i dróg często wiąże się z koniecznością zmiany niwelety drogi w taki sposób, że konstrukcja drogi obniża się poniżej poziomu wód gruntowych. Problem pojawia się szczególnie często podczas remontu / przebudowy starych nasypów kolejowych, w których prześwit tuneli i przepustów drogowych nie odpowiada współczesnym wymaganiom. Obniżenie poziomu jezdni przy obiekcie inżynierskim pociąga za sobą konieczność obniżenia niwelety dróg dojazdowych, często wraz z całymi skrzyżowaniami.

W efekcie pojawia się konieczność wykonania izolacji przeciwwodnej koryta drogi i połączenia izolacji z obiektem.

W rozwiązaniu tradycyjnym wykonuje się na ogół żelbetową wannę, izolowaną dodatkowymi powłokami. Jest to rozwiązanie kosztowne, czasochłonne i problematyczne, np. ze względu na konieczność przełożenia instalacji lub trudności z uszczelnieniem przejść instalacyjnych i przerw dylatacyjnych w żelbecie. Ponadto wykonywanie ciężkiej konstrukcji na podmokłym terenie dostarcza dodatkowych problemów wykonawczych.

Nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem geosyntetycznych barier iłowych (GCL) pozwalają na szybką i skuteczną instalację niezależną od warunków atmosferycznych. Zastosowanie aktywnej izolacji bentonitowej umożliwia łatwe i skuteczne uszczelnienie przejść instalacyjnych. Dzięki nieznacznej grubości maty bentonitowej (w stosunku do płyty żelbetowej) zmniejsza się ilości robót ziemnych. Prace można łatwo etapować, izolację można układać niemal w każdych warunkach pogodowych (również zimą), bez stosowania specjalistycznego sprzętu. Wszystko to sprawia, że wykonanie aktywnej izolacji geosyntetycznej jest łatwiejsze, szybsze i zdecydowanie tańsze od wykonania żelbetowej wanny.

Zespół inżynierów CETCO opracował rozwiązania gwarantujące wykonanie trwałej i skutecznej izolacji konstrukcji drogowych zagrożonych wysokimi stanami wody gruntowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie inwestycji: od fazy projektu aż do zakończenia robót.

Modernizacja istniejących obiektów inżynieryjnych lub budowa nowych obiektów i dróg często wiąże się z koniecznością zmiany niwelety drogi w taki sposób, że konstrukcja drogi obniża się poniżej poziomu wód gruntowych. Problem pojawia się szczególnie często podczas remontu / przebudowy starych nasypów kolejowych, w których prześwit tuneli i przepustów drogowych nie odpowiada współczesnym wymaganiom. Obniżenie poziomu jezdni przy obiekcie inżynierskim pociąga za sobą konieczność obniżenia niwelety dróg dojazdowych, często wraz z całymi skrzyżowaniami. W efekcie pojawia się konieczność wykonania izolacji przeciwwodnej koryta drogi i połączenia izolacji z obiektem. W rozwiązaniu tradycyjnym wykonuje się na ogół żelbetową wannę, izolowaną dodatkowymi powłokami. Jest to rozwiązanie kosztowne, czasochłonne i problematyczne, np. ze względu na konieczność przełożenia instalacji lub trudności z uszczelnieniem przejść instalacyjnych i przerw dylatacyjnych w żelbecie. Ponadto wykonywanie ciężkiej konstrukcji na podmokłym terenie dostarcza dodatkowych problemów wykonawczych. Nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem geosyntetycznych barier iłowych (GCL) pozwalają na szybką i skuteczną instalację niezależną od warunków atmosferycznych. Zastosowanie aktywnej izolacji bentonitowej umożliwia łatwe i skuteczne uszczelnienie przejść instalacyjnych. Dzięki nieznacznej grubości maty bentonitowej (w stosunku do płyty żelbetowej) zmniejsza się ilości robót ziemnych. Prace można łatwo etapować, izolację można układać niemal w każdych warunkach pogodowych (również zimą), bez stosowania specjalistycznego sprzętu. Wszystko to sprawia, że wykonanie aktywnej izolacji geosyntetycznej jest łatwiejsze, szybsze i zdecydowanie tańsze od wykonania żelbetowej wanny. Zespół inżynierów CETCO opracował rozwiązania gwarantujące wykonanie trwałej i skutecznej izolacji konstrukcji drogowych zagrożonych wysokimi stanami wody gruntowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie inwestycji: od fazy projektu aż do zakończenia robót.