Rekultywacja jest ciągłym procesem, który ma przywrócić użyteczność terenom zdegradowanym. Podstawowym celem jest zagwarantowanie jak najszybszych przemian biochemicznych masy odpadów przy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska.

 

W nowoczesnych rekultywacjach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne odchodzi się od koncepcji szczelnego przykrycia na rzecz okryw przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych. Rozwiązania te pozwalają na infiltrację wody do wnętrza składowiska wspomagając tym samym proces beztlenowego rozkładu. Przyspiesza to proces unieszkodliwiania odpadów pozwalając na szybsze przywrócenie terenów do użytkowania. Dodatkowo zwiększa to produkcję biogazu, który może być z powodzeniem wykorzystywany do celów energetycznych.

 

Bazując na wielu zrealizowanych inwestycjach zespół inżynierów CETCO opracował standardowe rozwiązania i technologie okryw składowisk, co gwarantuje szybki proces projektowania i realizacji oraz łatwe do przewidzenia koszty. Za każdym razem dobór odpowiedniego rozwiązania jest wynikiem analizy wielokryterialnej uwzględniającej między innymi wpływ danego rozwiązania na środowisko, sposób zagospodarowania terenu oraz wielkość i konstrukcję składowiska. 
Nieustannie nasi specjaliści opracowują nowe koncepcje i rozwiązania, aby jak najlepiej służyć środowisku w imię zasad zrównoważonego rozwoju.