AQUADRAIN

AQUADRAIN™ to prefabrykowana mata drenażowa składajaca się
z polipropylenowej folii kubełkowej pokrytej z jednej strony włókniną
filtracyjną. Wytłoczenia folii kubełkowej zapewniają odporność na ściskanie
i odprowadzenie wód gruntowych do zainstalowanych rur systemu
drenarskiego.