Zabudowa działek budowlanych do granicy własności jest powszechnie stosowaną praktyką, mającą na celu efektywne wykorzystanie powierzchni drogich nieruchomości.

Fundamenty i kondygnacje podziemne wykonuje się często w wykopach otwartych zabezpieczonych obudową. Obudowa wykopu wykonana przy granicy działki stanowi jednocześnie szalunek tracony do wykonania ścian podziemia.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej wykonanie izolacji przeciwwodnej ściany, zlokalizowanej na granicy nieruchomości, wymaga wykroczenia poza granicę własności.

Zastosowanie mat bentonitowych VOLTEX umożliwia wykonanie aktywnej izolacji przeciwwodnej już na etapie betonowania ścian, bez konieczności ich późniejszego odkopywania.
Maty VOLTEX instaluje się na obudowie wykopu i betonuje wraz ze ścianą. Istotną zaletą jest możliwość przybijania izolacji do szalunku na etapie wykonawczym. Dzięki swojej budowie VOLTEX trwale zespoli się z betonowanym elementem konstrukcji, a na skutek kontaktu z wodą samoczynnie uszczelni drobne perforacje montażowe.